Drachtstercompagnie, Drachtster Kompenije, Bernardus Nieuwenhuis, Nakke, Historie, Dr.Compagnie, HKDK, Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije, Dr.Compagnie

Vermilion Energy heeft een éénmalige schenking gedaan van € 2.000,- aan de Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie om de nieuwe locatie energiezuiniger te maken door het plaatsen van LED verlichting.

Voor de aankoop van dit historische gebouwtje is veel geld nodig. Met uw steun wordt een nieuwe oudheidskamer gerealiseerd.

 

De Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie is sinds 2 jaar op zoek naar een nieuwe locatie. De unieke kans doet zich nu voor dat op een historische plek in het dorp het verenigingsgebouwtje “It Gebouke” beschikbaar komt.

“It Gebouke” is in 1938 aan het dorp geschonken door Juffrouw Gelkje van Kooten. Het verenigingsgebouwtje moest worden gebruikt ter bevordering van de stoffelijke en culturele belangen van de bevolking van Drachtstercompagnie. Deze doelstelling sluit naadloos aan bij het doel van de St. Oudheidskamer: het beheren, tentoonstellen, verkrijgen van goederen en informatie betreffende de geschiedenis van Drachtstercompagnie en omgeving.

 

Voor de overname van “It Gebouke” moet overdrachtsbelasting ten bedrage van € 15.000,= worden betaald. Hiervoor vragen wij uw steun!

 

U kunt doneren op:

Bankrekening NL17RABO0177812486

tnv Stichting Oudheidskamer Drachtstercomapgnie