Drachtstercompagnie, Drachtster Kompenije, Bernardus Nieuwenhuis, Nakke, Historie, Dr.Compagnie, HKDK, Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije, Dr.Compagnie
Actieformulier donateurs 2018
Word – 538,5 KB 487 downloads
wervingsactie sept. 2014.doc
Word – 531,0 KB 499 downloads

Donatie Oudheidskamer

 

ACTIE !

 

Wij mogen er als Kompenijsters trots op zijn dat dankzij de inzet van de Histoaryske Kommisje ook hier een Oudheidskamer kon worden ingericht. In 2015 loopt echter de periode van drie jaar af, waarin Plaatselijk Belang het financieel mogelijk heeft gemaakt deze Oudheidskamer te exploiteren.

 

Het voortbestaan ervan hangt nu af van het draagvlak in ons dorp.

Voor de exploitatie is jaarlijks een bedrag van € 2.500,- nodig en ondanks onze herhaalde oproepen, blijft de teller bij ons steken op ongeveer € 650,-. We zijn natuurlijk ontzettend blij met dat bedrag aan donaties, maar het is veel te weinig om door te kunnen gaan.

  

Daarom houden we nog één keer een wervingsactie.

Vul bovenstaande donateursformulier in waarop u kunt invullen met welk bedrag u de Stichting Oudheidskamer alhier jaarlijks wilt steunen. We hopen natuurlijk op veel positieve reacties; draagt u ook uw steentje bij?

 

 

Bestuur Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie

 

Actieformulier donateurs.doc
Word – 533,5 KB 488 downloads
Microsoft Word - Voorjaarsmarkt bij de Oudheidskamer 2014.pdf
PDF – 962,4 KB 418 downloads

Voorjaarsmarkt bij de Oudheidskamer

Op zaterdag 12 april zal er ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen een voorjaarsmarkt worden gehouden op het terrein bij de Oudheidskamer.

In de weken vóór Pasen wil iedereen wel graag een mooi bloemstuk in huis en op die markt is er wat dat betreft volop keuze.

Maar er kunnen ook andere artikelen te koop worden aangeboden. Wij doen hierbij een oproep aan particulieren en verenigingen uit ons dorp om kosteloos met een stand daar aanwezig te zijn. U kunt zich daarvoor opgeven bij Corrie Keuning, tel. 342912 en graag vóór maandag 24 maart.

De organisatie van de voorjaarsmarkt gebeurt in samenwerking met zorgboerderij ‘It Fallaet’.

Koffie en thee en andere versnaperingen zijn zoals gewoonlijk te verkrijgen in het achterhuis van de Oudheidskamer. Wij hopen dat velen van u op deze dag tussen 10.00 en 16.00 uur in de gelegenheid zullen zijn om een bezoekje aan de voorjaarsmarkt te brengen. De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de Oudheidskamer.

Ook het komende jaar zijn de openingstijden van de Oudheidskamer aan de Fallaetswei nr. 17 op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Maar u kunt altijd contact opnemen met de familie Roosendaal om een afspraak te maken voor een bezoekje op een ander tijdstip.

Gelukkig zien we dat er steeds vaker belangstelling is om bijvoorbeeld bij een familiebezoek een kijkje te nemen in de Oudheidskamer en daar heerlijke koffie met gebak te nuttigen. Ook dit kunt u met Bernard en Ria Roosendaal bespreken (tel. 34 0864).

Namens het bestuur van de Stichting Oudheidskamer

en zorgboerderij ‘It Fallaet’ in Drachtstercompagnie,

Ruurd Verbeek

 

Actie t.b.v. de exploitatie van de Oudheidskamer in Drachtstercompagnie.

 

De huur van de woning  Fallaetswei 17, waar de Oudheidskamer is gevestigd,  bedraagt voor de Stichting op jaarbasis € 1.200,-.  Voor de Stichting zullen de kosten van energieverbruik en heffingen € 1.000,- per jaar zijn. De overige kosten worden begroot op € 300,- per jaar.

ACTIE   OUDHEIDSKAMER   DRACHTSTERCOMPAGNIE

                    s.v.p. ingevuld formulier inleveren op een van deze adressen:

            It Heechfean 12,  Tsjerkebuorren 28,   Smidswei 4,   It Heechfean 10

 

Conclusie:

Om in Drachtstercompagnie een Oudheidskamer in stand te kunnen houden is een jaarlijks budget nodig van € 2.500,-.    Met deze actie onder de inwoners van de Kompenije hopen wij dit bedrag bijeen te krijgen, waarmee het voortbestaan van de Oudheidskamer is verzekerd.

Ja, wij steunen de Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie met een jaarlijkse bijdrage van

(s.v.p .uw keuze  omcirkelen):

 

     € 10,-      €   25,-      €   50,-      €   75,-     € 100,-     of meer € ........

 

* Wij machtigen de penningmeester van Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie deze donatie jaarlijks omstreeks april af te schrijven van rek.nr.: ……………………………………….…………………………. 

t.n.v. ……………………………………………………………………………………………

 Incassant ID: NL77ZZZ566917340000

Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

* Wij zullen dit bedrag jaarlijks omstreeks april overmaken op rek.nr. 177812486 t.n.v. Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie.

 Datum: …………………………………………………………………………………………

 Naam:  ……………………………………….…………………………………………………

 Adres: …………………………………………….……………………………………………

 Handtekening:………………………………………………………………………………….

 

 

Zie ook de publicaties in de Barte en voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onderstaande bestuursleden.

 

Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde formulier in bijgaande envelop te stoppen en die z.s.m. (graag vóór 31 maart) in te leveren bij een van de bestuursleden van de Stichting:

 

Ietie Veenstra              penningmeester          It Heechfean 12                     342479

Ruurd Verbeek             voorzitter                    Tsjerkebuorren 28                  341139

Tseard Jager                secretaris                   Smidswei 4                             0651042692

Corry Keuning               lid                             It Heechfean 10                      342912           

 

 Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage!

Maak jouw eigen website met JouwWeb