Drachtstercompagnie, Drachtster Kompenije, Bernardus Nieuwenhuis, Nakke, Historie, Dr.Compagnie, HKDK, Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije, Dr.Compagnie

Oproep voor Drachtster Kompenijster ferhalen.

 

De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK) is bezig met een project waarbij men leuke, spannende, interessante of ontroerende verhalen over Drachtster Compagnie of (de) inwoners van Drachtster Compagnie zou kunnen gebruiken.

 

Zo'n verhal mag gaan over de geschiedenis van Drachtster Compagnie, over een bijzondere gebeurtenis of over een (markant) persoon. Of misschien is er nog een soort geheim waarvan u vindt dat nu iedereen het mag weten.

Misschien heeft u ook beelden, foto's die bij het verhaal passen? Kortom een verhaal / verhaaltje dat u (of iemand die u kent) met ons dorp wilt delen.

 

We selecteren de mooiste verhalen, die ter zijner tijd op een bepaalde manier verwerkt worden voor een speciale presentatie. Heeft u zo'n verhaal en bent u bereid dit te willen delen, dan zouden we dat erg graag van u ontvangen.

 

Je kan het verhaal op papier of digitaal inleveren bij de voorzitter van de HKDK.

 

Mocht het schrijven echter een probleem zijn, laat het ons dan ook weten, want dan komen we graag langs om uw verhaal op te tekenen. Stuur een bericht naar hkdk@hotmail.nl en we maken een afspraak.

 

Alvast bedankt voor uw inbreng.

Het bestuur.

 

PS. Oude foto's, spullen, documenten rouw-, geboortekaarten enz. zijn nog altijd van harte welkom.

 

Oarloch

Yn de moanne dat de Kompenije befrijd is yn 1945, wolle wy yn It Gebouke in lytse tentoanstelling organisearje oer de oarlochsjierren yn ús doarp. Wy ha sa stadichoan wol it ien enoar oanrikke krigen, mar miskien ha jo ek noch wol spullen dy’t wy dêr útstalle kinne. Dat kin bygelyks ek in ferhaal wêze, in troujurk of wat oars fan parasjutestof, in befrijdingsjurk, deiboeken, film, fideo, dvd, foto's of brieven van ûnderdûkers en/of evakuees, unifoarmen,  geheime radio, medailles, foto's fan de periode 1940 - 1945, foto's KP-ers, ensfh. Der sil grif mear wêze wat net neamd is, mar wat wol mei de oarloch te krijen hat en yn jo besit is. Dit kin miskien wol brûkt wurde. Jou it dan troch. Yn oerlis is in protte mooglik.

 

Hawwe jo wat, wat wy brûke kinne/meie lit it us witte. Dat kin by Tseard Jager 06-51042692 of fia dit mail-adres hkdk@hotmail.nl

 

Wy binne fan doel om dy tentoanstelling te hâlden op sneon 18 april en snein 19 april. De krekte tiden krije jo noch wol troch.

 

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

HERHAALDE OPROEP

Deze oude foto van de in 1908 opgerichte Stoomzuivelfabriek en Graanmaalderij aan de Meerewijk bij het Drachtster Compagniester Verlaat dateert van rond 1920.Het is u inmiddels bekend dat de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije van plan is om een boek uit te geven over de bedrijvigheid die in de beginjaren van de vorige eeuw heerste rondom het Fallaet in Drachtstercompagnie. Naast een historisch overzicht van de situatie in en rondom ons dorp, zal met name de geschiedenis van de zuivelfabriek en de graanmaalderij worden beschreven. Voor zover het nog te achterhalen is, ook wie daar hebben gewerkt. Dat geldt eveneens voor de huizen en boerderijen op het Fallaet en hun bewoners. De scheepvaart vanuit Drachten door de Marrewyk met sluis en brug is interessant en krijgt de nodige aandacht. Op een eerdere oproep zijn gelukkig wel een paar reacties geweest, maar toch willen we over genoemde onderwerpen graag meer informatie ontvangen. Te denken valt aan foto’s, familiekiekjes, documenten, jaarverslagen, akten, nota’s, brieven, aantekeningen, kortom alles wat met de geschiedenis van het Fallaet te maken heeft. Informatie over het boterfabriekje dat in 1900 aan de Aldewei werd ingericht, is in dit verband eveneens welkom. Uiteraard zijn we ook erg geïnteresseerd in persoonlijke verhalen en anekdotes die betrekking hebben op bovenstaande. Wanneer we uw materiaal mogen scannen, krijgt u het daarna direct weer terug. U kunt ons informeren via ons e-mailadres: hkdk@hotmail.nl, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de schrijver van het boek: 

Ruurd Verbeek

Tsjerkebuorren 28,

Drachtstercompagnie

Tel. 341139

E-mail r.verbeek01@hetnet.nl.

GEZOCHT

 

Wij zijn op zoek naar alles wat betrekking heeft op de melkfabriek op het Fallaetswei in Dr.Compagnie.

U kunt denken aan foto's, materiaal, verhalen enz. Wij willen graag de historie van het melkfabriek en de buurt Fallaetswei (bewoners en huizen) in kaart brengen. Laat het ons weten of neem contact op met Dhr. R. Verbeek (0512-341139) (mobiel 06-22740786)

 

Gezocht

 

Wij zijn op zoek naar oude foto's betreffende Drachtster Compagnie of personen die in het dorp hebben gewoond.

Het is de bedoeling dat uw foto wordt ingescand, waarna u uiteraard uw eigen foto terugkrijgt.

 

Natuurlijk mag u oude foto's ook schenken of ander materiaal die de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije kan gebruiken.

 

OUDHEIDKAMER

Wij zijn op zoek naar spullen voor onze oudheidkamer om deze nog mooier en intressanter in te richten.

U kunt denken aan:

  • Vlaggenstok (1x)
  • Friese Vlag
  • servies
  • overgordijnen achterkamer
  • koperen bloempotten
  • (kunst-) planten voor- en achterkamer

U kunt contact opnemen met: T. Jager 06-51042692