Drachtstercompagnie, Drachtster Kompenije, Bernardus Nieuwenhuis, Nakke, Historie, Dr.Compagnie, HKDK, Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije, Dr.Compagnie

Rommelmarkt/Sneupersmerk bij Oudheidskamer Dr. Compagnie 26 mei 2018

 

Jaarlijks organiseert de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije een rommelmarkt sneupersmerk bij de Oudheidskamer te Dr.Compagnie.

De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de Oudheidskamer.

Het aanbod van de producten is enorm groot. Antiek, Curiosa, Brocante & Retro. Zo zijn er meer dan 1000 boeken en tijdschriften, electra, huis- tuin- en keukenspullen, heel veel speelgoed. En nog veel meer om op te noemen.

Er is zoals ieder jaar speciaal voor de kinderen een aparte hoek ingericht. Daar kan speelgoed worden gekocht.

En dat alles voor zeer weinig geld.

Er kunnen nog spullen bij!

U kunt overtollige/ongebruikte spullen afgeven bij Appie Heddema 0512-342375 of Tseard Jager 06-51042692. Mailen kan naar hkdk@hotmail.nl onderwerp rommelmarkt.

Het adres voor de rommelmarkt is Fallaetswei 17, te Dr.Compagnie. De Markt is van 10.00 tot 15.00 uur en iedereen is welkom om te kopen.

 

Deuren Oudheidskamer Drachtstercompagnie weer geopend

Vanaf  25 april 2015 zijn de deuren van de Oudheidskamer aan de Fallaetswei 17 weer geopend. Tot 1 oktober 2015 is het, behalve op zondag, dagelijks mogelijk de Oudheidskamer van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken.
Deze openingstijden gelden ook voor de Koffie- en Theeschenkerij, die wordt verzorgd door Zorgboerderij It Fallaet. In en om de Oudheidskamer is er gelegenheid om met niet te grote groepen b.v. een verjaardag of een familiefeest te houden. Dit is wel mogelijk op zondag.

De Oudheidskamer ligt aan een fietsroute om en door het dorp. Deze fietsroute is verkrijgbaar in de Oudheidskamer en is te vinden op de site van de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK).
Wanneer u met een groep wilt komen, dan eerst graag even contact opnemen met Ria Roosendaal van de Zorgboerderij (0512-340846).

Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie

De Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie geldt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit geeft zowel voor de Stichting als voor donateurs voordelen van belastingtechnische aard. Zo zijn giften en donaties aan de Stichting voor 125% (particulieren) of 150% (ondernemers) aftrekbaar voor de belastingaangifte. Om voor deze financiële voordelen in aanmerking te komen is de Stichting verplicht om een aantal gegevens hieromtrent via deze website bekend te maken. 

Gegevens t.b.v. de culturele ANBI-status van

Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie

Naam van de instelling:

Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie

 

Vestigingsadres:                                

Fallaetswei 17

9222 NM Drachtstercompagnie

 

Postadres:                             

Smidswei 4 

9222 NC Drachtstercompagnie

 

Contactgegevens:                  

T. Jager  

0512 341626  06-51042692

hkdk@hotmail.nl

 

Website:

www.hkdkdrachtstercompagnie.nl

RSIN/fiscaal nummer:           

8522 65 335

 

Bestuurssamenstelling:          

Tseard Jager, voorzitter:

Durk Hendrik Veenstra, secretaris

Ietie Veenstra , penningmeester

Corry Keuning, lid                

Appie Heddema, lid  

Marie Bouma, lid

 

Beloningsbeleid:

De werkzaamheden van bestuursleden, werkgroepleden en andere actieve leden worden verricht op basis van vrijwilligheid en worden niet financieel beloond. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Beknopte doelstelling:

Het verkrijgen, archiveren, beheren en tentoonstellen van goederen en informatie voor de inrichting van de oudheidskamer, het doen van onderzoek naar de historie van Drachtstercompagnie, het verkrijgen, archiveren, publiceren en exposeren van informatie daarover en verder alles wat rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt.

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

Vanuit de doelstelling van de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK) is de Stichting opgericht. De Stichting is van mening dat cultuureducatie ruim aandacht verdient en dat een van de activiteiten moet zijn deze ontwikkeling actief vorm te geven, onder meer door het organiseren van tentoonstellingen, het samenstellen van lesbrieven en het regelmatig verstrekken van informatie via de eigen website en plaatselijke bladen. Naast een behoud- en documentatietaak zal de Stichting ook gerichte aandacht besteden aan de publieksfunctie. De openingstijden van de oudheidskamer worden in overleg met de naastgelegen Zorgboerderij vastgesteld. Met deze samenwerking is een sterk maatschappelijk en sociaal belang gediend. Bezichtiging op afspraak is eveneens mogelijk. De Stichting onderhoudt contacten met lokale en provinciale initiatieven die zich ten doel stellen belangrijke cultuurhistorische aspecten van dit plattelandsgebied onder de aandacht te brengen en verder te ontwikkelen. De Stichting zal in nauwe samenwerking met de Vereniging Plaatselijk Belang allerlei overheidsbeslissingen kritisch volgen waar het gaat om maatregelen die het historisch erfgoed bedreigen.   

 

Verslag activiteiten 2013:

Maart:             actie donateurwerving

April:              meewerking uitzetten fietsroute.

Mei:                open dag bij de oudheidskamer.

Juni:               tentoonstelling t.g.v. boekpresentatie

Oktober:         lesbrief

December:      kerstactie       

 

Financiële verantwoording

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door donaties en schenkingen. Erfstellingen en legaten kunnen eveneens een inkomstenbron vormen. Zowel voor de instandhouding van de oudheidskamer als voor het uitvoeren van bepaalde projecten wordt subsidie aangevraagd.

 

resultatenrekening 2016
PDF – 176,7 KB 497 downloads
resultatenrekening 2017
PDF – 335,8 KB 503 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb