Drachtstercompagnie, Drachtster Kompenije, Bernardus Nieuwenhuis, Nakke, Historie, Dr.Compagnie, HKDK, Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije, Dr.Compagnie

2014

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

 

Uitnodiging

 

voor de expositie

 

De familie Overdijk en de kerk ‘Jezus Leeft’

 

                

 

Graag nodigen wij u uit om op zaterdag 22 en zondag 23 maart 2014 onze thema-expositie te bezoeken in ‘it Gebouke’ Tsjerkebuorren 41 te Dr.Compagnie. De expositie is geopend van 13.30 tot 17.00 uur.

Het thema is: De familie Overdijk en de kerk ‘Jezus Leeft’ te Luchtenveld. De familie Overdijk heeft deze kerk met pastorie ‘Huize Vrede’ en een tweetal burgerwoningen in 1928 laten bouwen. De laatste kerkdienst die Ds. B. Overdijk hield, vond plaats in 1973.

 

Tijdens de expositie zal er veel materiaal tentoongesteld worden dat betrekking heeft op de familie Overdijk en op de kerk ‘Jezus Leeft’. Om 15.00 uur zal er een beeldpresentatie plaatsvinden. Deze duurt ongeveer 25 minuten.

 

Daarnaast zal de leestafel weer vol liggen met fotomappen en documenten die steeds weer bij jong en oud reacties oproepen van “Och, hea ja” en “Ik ha alles noch lang net sjoen”.

 

Wij hopen op een grote belangstelling voor deze thema-expositie. De toegang is zoals altijd gratis.

 

Graach oant sjen op 22 en 23 maart.

 

De leden fan de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije.

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
hkdk@hotmail.nl
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl

Inlichtingen: T. Jager 06-51042692

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

INLOOPAVOND

Donderdag 1 mei a.s. om 19.30 tot 21.30 uur is het zover en houdt de HKDK de eerst inloopavond in de oudheidskamer aan de Fallaetswei.

Op deze avond kunt u materiaal inleveren, maar u kunt het ook door ons laten beoordelen. Zo willen wij bijvoorbeeld graag uw oude familiefoto’s scannen, zodat u de originelen meteen weer mee terug kunt nemen als u dat wilt. Tevens willen we graag met u proberen te achterhalen wanneer de foto werd gemaakt, waar het precies is in ons dorp, welke personen op de foto staan en meer van die bijzonderheden.


Dus heeft u oude foto's die wij mogen scannen kom dan langs.


Wij nodigen u graag uit om te komen; de toegang is gratis en u krijgt koffie of thee aangeboden.
Inlichtingen: T. Jager 06-51042692

 

 

 

 


 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

 

Uitnodiging

 

voor de expositie

 

De familie Overdijk en de kerk ‘Jezus Leeft’

 

                                      

 

Graag nodigen wij u uit om op zaterdag 22 en zondag 23 maart 2014 onze thema-expositie te bezoeken in ‘it Gebouke’ Tsjerkebuorren 41 te Dr.Compagnie. De expositie is geopend van 13.30 tot 17.00 uur.

Het thema is: De familie Overdijk en de kerk ‘Jezus Leeft’ te Luchtenveld. De familie Overdijk heeft deze kerk met pastorie ‘Huize Vrede’ en een tweetal burgerwoningen in 1928 laten bouwen. De laatste kerkdienst die Ds. B. Overdijk hield, vond plaats in 1973.

 

Tijdens de expositie zal er veel materiaal tentoongesteld worden dat betrekking heeft op de familie Overdijk en op de kerk ‘Jezus Leeft’. Om 15.00 uur zal er een beeldpresentatie plaatsvinden. Deze duurt ongeveer 25 minuten.

 

Daarnaast zal de leestafel weer vol liggen met fotomappen en documenten die steeds weer bij jong en oud reacties oproepen van “Och, hea ja” en “Ik ha alles noch lang net sjoen”.

 

Wij hopen op een grote belangstelling voor deze thema-expositie. De toegang is zoals altijd gratis.

 

Graach oant sjen op 22 en 23 maart.

 

De leden fan de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije.

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
hkdk@hotmail.nl
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl

Inlichtingen: T. Jager 06-51042692

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

HISTORIE

Onze commissie heeft in de korte tijd van haar bestaan al diverse activiteiten ontplooid. Denk maar aan de tentoonstellingen, het samenstellen van het prachtige boek over Nakke en de stichting en inrichting van een oudheidskamer. Wij zijn erg geïnteresseerd in de historie van ons dorp en onze doelstelling is ook om daarvan zoveel mogelijk vast te leggen. Het meeste van wat u de afgelopen jaren bij ons heeft ingeleverd vindt u terug in de oudheidskamer. Maar er is ongetwijfeld nog meer historisch materiaal in uw bezit. Te denken valt aan oude foto's, documenten, brieven, notariële akten, stamboomgegevens, krantenknipsels, rouwadvertenties, boeken en allerlei andere zaken, digitaal of op papier. Wanneer u hiervan afstand wilt doen en wij het interessant materiaal vinden, kunt u het afstaan aan onze commissie. Het wordt dan opgenomen en zorgvuldig bewaard in ons archief of het wordt tentoongesteld in de oudheidskamer.

INLOOPAVONDEN

Met ingang van mei gaan wij nu ook een aantal inloopavonden houden. Op zo’n avond kunt u materiaal inleveren, maar u kunt het ook door ons laten beoordelen. Zo willen wij bijvoorbeeld graag uw oude familiefoto’s scannen, zodat u de originelen meteen weer mee terug kunt nemen als u dat wilt. We willen graag met u proberen te achterhalen wanneer de foto werd gemaakt, waar het precies is in ons dorp, welke personen op de foto staan en meer van die bijzonderheden. Wij zijn ook van plan om op zo’n inloopavond met enige regelmaat een tentoonstelling te organiseren of een film- of diapresentatie te verzorgen. Daarover zullen wij u tijdig informeren. Dit jaar zal de HKDK op donderdag 1 mei, 5 juni, 3 juli, 4 september en 2 oktober, steeds de eerste donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.30 tot 21.30 uur zitting houden in de oudheidskamer aan de Fallaetswei. Wij nodigen u graag uit om te komen; de toegang is gratis en u krijgt koffie of thee aangeboden.

Inlichtingen: T. Jager 06-51042692