Drachtstercompagnie, Drachtster Kompenije, Bernardus Nieuwenhuis, Nakke, Historie, Dr.Compagnie, HKDK, Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije, Dr.Compagnie

FotoBase

 

FotoBase https://fotobase.site/  is een webapplicatie voor het archiveren en documenteren van foto'sm documenten en objecten in een database speciaal ontwikkeld voor erfgoedorganisaties.

 

Het voldoet aan alle specifieke eisen die deze organisaties stellen aan de opslag en het beheer van fotoarchieven. Zoals het inscannen van bestaande foto's, het indelen van foto's in verschillende categorieën en het toevoegen van namen aan groepsfoto's. De lijst met namen kan tezamen met de foto afgedrukt worden.

 

In Fotobase kunt een lijst met publicaties maken en van elke foto aangeven in welke publicatie de foto gebruikt is. Een publicatie kan een fotoalbum zijn, een tijdschrift, een website of een willekeurige selectie uit de database.

 

U kunt met meerdere personen tegelijk werken, ieder op een eigen computer die verbonden is met internet. Fotobase is onafhankelijk van het besturingssysteem en daardoor zowel te gebruiken op een Windows computer als een Mac, maar ook op een tablet of smartphone.

 

Het gemakkelijk terugzoeken van foto's is onder andere te danken aan het gebruik van opzoektabellen. U heeft volledige vrijheid bij de indeling en de naamgeving van deze tabellen.

 

Natuurlijk zijn er diverse webapplicaties en computerprogramma's voor het beheren van foto's, veelal met een zeer fraaie vormgeving en sommige zijn zelfs als shareware verkrijgbaar. Er is echter één ding wat deze programma's gemeen hebben: je moet ze nemen zoals ze zijn en weet nooit hoelang de programma's ondersteund worden en door wie. Dat laatste is een risico voor erfgoedorganisaties die veel jaren gestoken hebben in het opbouwen van een fotoarchief. D kans bestaat dan dat dit werk misschien op een dag voor niets is geweest en men weer helemaal opnieuw kan beginnen. In FotoBase maakt u uw eigen back-up voor noodgevallen.

 

Fotobase  onderscheidt zich verder door de persoonlijke aandacht van de maker van de applicatie voor de behoeften van de personen en erfgoedorganisaties die het programma gebruiken. De constante vernieuwingen zijn het gevolg van verzoeken van gebruikers en eventuele problemen worden onmiddellijk bekeken en opgelost. Tevens biedt de maker hulp bij het omzetten van een bestaand fotoarchief naar FotoBase.

 

Voor het delen van (een deel van) de fotocollectie met het grote publiek is er een verlengstuk op internet beschikbaar: de Fotobank. Foto's met gegevens kunnen vanuit FotoBase direct naar de website van de Fotobank   https://fotobasebank.nl/public/contact.php?cat=colofon gestuurd worden. Hierdoor is het niet nodig dat erfgoedorganisaties iemand met kennis van websites bouwen hebben om hun collectie op internet te tonen. Bent u geïnteresseerd kijk dan eens op de Fotobank  https://fotobasebank.nl/public/contact.php?cat=colofon voor de mogelijkheden.

 

Tenslotte is het nog vermeldenswaardig dat FotoBase is uitgebreid met een genealogie module waarmee u niet alleen uw stamboom kunt invoeren en beheren maar aan elke persoon één of meerdere foto's kunt koppelen die in FotoBase archief zijn opgenomen zijn.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Joop van der Meer. U vindt de contactgegevens op de website van FotoBase.